Zelena maska

Prezenta > Zelena maska

O ZELENOJ MASKI

 

zelena maska

Zelena maska

 

ZELENA MASKA JE NAPRAVLJENA TEHNOLOGIJOM BRIZGANJA PLASTIKE, OD MATERIJALA KOJI JE NEŠKODLJIV i PREDSTAVLJA ODLIČAN IZBOR ZA ŠIROKU PRIMENU U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI. RADI SE O MATERIJALU LDPE, LOW-DENSITY POLYETHYLEN, KOJI ODLIKUJE MANJA ZATEZNA ČVRSTOĆA I POVEĆANA RASTEGLJIVOST, ŠTO ODGOVORA UPRAVO POTREBI DA MASKA MEKO PRIJANJA NA LICE. LDPE SE KORISTI U PROIZVODNJI KONTEJNERA, REZERVOARA, KESA, FOLIJA, POSUDA ZA HRANU, ITD.

Maska se sastoji od tela i poklopca. Filter se postavlja između tela maske i poklopca.
Sterilizacija maske je moguće kraćim prokuvavanjem na temperaturi od 80 do 90 stepeni ili brisanjem alkoholom ili asepsolom.

Garancija na masku je tri godine, garancija se ne priznaje ukoliko je maska fizički oštećena ili je tretirana sredstvima koji nisu predviđena za LDPE.

Rešenjem br. 515-00-00564-2020-7-001 od 08.04.2020 Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije maska je deklarisana kao nemedicinsko sredstvo tako da se može staviti u promet na tržište Republike Srbije

Stručnim mišljenjem o zdravstvenoj ispravnosti Instituta za javno zdravlje Srbije, nakon rezultata laboratorijskih ispitivanja uzoraka plastičnog dela maske bez filtera “Zelena maska” utvrđeno je da uzorci sa aspekta kontrolisanih parametara odgovaraju odredbama Zakone o predmetima opšte upotrebe (SL.GL.RS 25/2019), normama Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koje se mogu stavljati u promet.

 

O FILTERIMA

Filteri za Zelenu masku se postavljaju između tela maske i poklopca na način definisan deklaracijom filtera.
Filteri su EPA i HEPA standarda, proizvedeni su u Nemačkoj i Kini.
Filteri FINE

Filteri FINE
(F7, F8 i F9) EN 779:2012

Namenjeni su za zaustavljanje najsitnijih čestica polena, cementne prašine, spora, naftnih isparenja, duvanskog dima, gasa metal oksida, virusa i bakterija, propusnost 1-10 µm, zaustavljaju čestice manje od 10 µm koje se kreću difuzno.

Filteri EPA, HEPA, ULPA
( E10, E11, E12, H13, H14, U15, U16, U17) EN1822-2010

Namenjeni su za zaustavljanje najsitnijih čestica , cementne prašine, spora, naftnih isparenja, duvanskog dima, gasa metal oksida, virusa i bakterija, radioaktivnih čestica, zaustavljaju čestice manje od µm koje se kreću difuzno.

NAPOMENA: Korišćenje HEPA filtera je vremenski ograničeno, zbog izuzetno velike gustina vlakana.

 

MIKROSTRUKTURNA ANALIZA FILTERA

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrostrukturna analiza filtera je izvršena primenom metode skenirajuće elektronske mikroskopije u laboratoriji za elektronsku mikroskopiju Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

 

GDE NABAVITI ZELENU MASKU

 

AKO STE PREDUZEĆE ZELENU MASKU I FILTERE mozete nabaviti upitom na info@prezenta.rs ili pozvati na:

Tel.: 011 30 47 187, 063 222 677

 

Cena maske je 530,00 +PDV RSD a cena kompleta od tri filtera je 120 dinara

 

PITAJTE NAS
close slider