Cart

ZDRAVSTVO I FARMACIJA

Shvatajući značaj bezbednosti u današnjim informaciono-komunikacionim tehnologijama, a na osnovu višegodišnjeg iskustva na ovom polju, u našoj ponudi nalaze se rešenja koja najbolje odgovaraju sektoru zdravstva i farmacija, bez kompromisa po pitanju kvaliteta i pouzdanosti.

Uz sveprisutnu digitalizaciju i informatizaciju svih društvenih delatnosti, danas se više nego ikada razmenjuju razni materijali i procesi među zdravstvenim ustanovama. Papirni recepti se napuštaju i uvede s elektronski. Saradnja i komunikacija medicinskog osoblja brža je i efikasnija.

Adobe Connect je sistem koji omogućuje virtualnu saradnju među zdravstvenim organizacijama, primere kroz ekspertne konsultacije područnim zdravstvenim ustanovama u ruralnim područjima. Takođe, omogućava obrazovanje zdravstvenim radnicima kroz učestvovanje na predavanjima i kongresima koja se održavaju na udaljenim lokacijama.

Firme Microtek i Avision proizvode medicinske skenere koji omogućavaju kvalitetnu digitalizaciju, svakog rengenskog snimka. Iste se snimke mogu uređivati alatima za digitalnu obradu