Cart

INTERAKTIVNI ELEKTRONSKI SISTEMI ZA GLASANJE

Saznajte odmah šta publika misli. Ukoliko želite brzu proveru znanja, ocenjivanje nastave, brzo anketiranje, edukativne kviz igre, proveru prisutnosti

Interaktivni elektronski sistemi za glasanje

Ako želite jednostavnost, zanimljivost, brzinu, objektivnost, vizuelizaciju, efikasnost predavanja izaberite rešenje kao što je:

Interaktivni elektronski sistemi za glasanje – uređaji za brzu proveru znanja, evaluaciju, testiranje, proveru prisutnosti , u edukaciji, na prezentacijama, konferencijama, seminarima, skupštinama ili drugim skupovima.

Kako na vrlo jednostavan i intuitivan način, možete unaprediti svaku prezentaciju ili predavanje?

Interaktivni elektronski sistemi za glasanjeInteraktivni, elektronski, televoting, sistemi za glasanje (eng. audience respond Systems ) , predstavljaju kvalitetno i intuitivno rešenje za sve vaše prezentacije, predavanja, sastanke konferencije, kao i za deoničarske ili izborne skupštine.

Turning Technology sistem za glasanje Vam omogućava da u Powepoint prezentaciji ili bilo kojoj drugoj aplikaciji tokom predavanja ili promocije postavljate pitanja i ponudite više odgovora , gde učesnici odgovaraju koristeći tzv. (eng.Respond card) kartice ili “klikere” uređaje. Rezultati glasanja se istovremeno prikazuju u obliku različitih dijagrama ili se čuvaju kasnije za obradu i analizu prikupljenih podataka. Glasanje može biti javno ili tajno . Mogu se formirati tzv. učesnicke liste (participants list)  koje omogućavaju uvid u glasanje svakog učesnika. Imate mogućnost provere mišljenje preko 1.000 učesnika o Vašem proizvodu ili predavanju. Na osnovu rezultata možete započeti diskusiju ili dati dodatna objašnjenja. Na ovaj način se zadržava pažnju i podstiče aktivno učešće svih slušalaca.

Kako sistem funkcioniše ?

Postupak za korišćenje sistema za glasanje ne zahteva složene tehničke pripreme već se svodi na nekoliko koraka :

Interaktivni elektronski sistemi za glasanje

 

1. Pripremite pitanja u prezentaciji i pokretanje prezentacije.
2. Sistem automatski pokreće glasanje kada dođe na slajd sa pitanjima.
3. Učesnici odgovaraju na pitanja na neki od ponuđenih odgovora : da/ne, višestruki izbor (a, b,…), numerički odgovor (1, 2,…)a
4. Nakon završetka glasanja (sesije) pojavljuje se rezultat glasanja u obliku grafikona.
5. Kreiranje izveštaj radi dalje obrade ili analize rezutata glasanja.

Sada na vrlo jednostavan način možete organizovati uspešna predavanja i ocenjavanja nastave, brzo aknketiranje, efikasno glasanje, interaktivni kviz znanja, pripremiti nagradnu igru ili proveriti pažnju i prisutnost učesnika na događaju.

 

 

Gde se primenjuju ?

Uređaji za glasanje se mogu koristiti u edukaciji, za treninge, kurseve, različite konferencije, kongrese, deoničarske ili izborne skupštine, stručne skupove, seminare.

Za edukacijske ustanove

Idealan za brzu proveru znanja i provere prisutnosti na nastavi. Zbog jednostavnog načina upotrebe, mogu ga koristiti i škole i fakulteti, a primjenjiv je kako u malim učionicama tako i u velikim fakultetskim amfiteratrima. Svaki student ili učenik ima jedan uređaj koji je bežično povezan s računarom i u svakom trenutku predavač može obaviti blic proveru znanja. Prilikom postavljanjem pitanja, na ekranu se pojavljuje slajd s pitanjem i ponuđenim odgovorima i studenti i učenici imaju zadano vreme za odgovor klikom na tipku. Nakon isteka vremena, na ekranu se pojavljuje graf s procentom tačnih i netačnih odgovora. Predavač ima na uvid bazu odgovora, tako da sistem omogućava i individualnu proveru znanja, odnosno praćenje uspeha tokom semestra. Ovakva metoda brzih provera znanja, na jednostavan način omogućava uvid u praćenje nastave i kvalitet usvojenog gradiva.

Za funkcionisanje sistema za glasanje potrebno je na računaru instalirati neki od softverskih paketa TurningPoint i priključiti poseban USB prijemnik. Sve što dalje treba da se pokrene je PowerPoint prezentacija sa unapred pripremljenim pitanjima, i čim dođete do slajda s pitanjem, sistem će automatski pokrenuti glasanje. Glasati možete pomoću bežičnih predajnika, tzv. klikera, a prema potrebama odredite koji model vam najviše odgvara.

U prilici smo da Vam ponudimo sisteme za glasanje renomiranog svetskog proizvođača Turning Technologies i to:

Turning Technologies Respond Card LT

ResponseCard LT je osnovni model Turning Technologies sistema za glasanje. Poseduje 5 (pet) tastera za odgovor za izbora pitanja “višestruki izbor” ili “tačno/netačno”, i predstavlja odličan izbor za škole, fakultete ili za standardne prezentacije u poslovnom okružju, prvenstveno uz korišćenje PowerPointa. RF tehnologija omogućava rad ana rastojanju do 30 metara od USB prijemnika.

Mogući odgovori:

 • višestruki izbor (a, b, c, d ili e) 5 (pet) odgovora
 • višestruki izbor (izbor više tačnih odgovora)
 • odgovor tačno / netačno

Turning Technologies Respond Card LCD RF

ResponseCard RF LCD poseduje LCD ekran na kome se može videti potvrda pritiska određenog tastera. Pored toga na ekranu su vidljive i poruke komunikacije s prijemnikom. Rešenje za kongrese i korisnike bez iskustva sa sistemima za glasanje RF tehnologija omogućava udaljenosti do 30 metara od USB prijemnika.

Mogući odgovori:

 • višestruki izbor (a, b, c, d ili e) 10 (deset) odgovora
 • višestruki izbor (izbor više tačnih odgovora)
 • odgovor tačno / netačno

Turning Technologies Response Card NXT

Pored anketa i blic pitanja ovaj modelima ekran gde je moguće upisivanje slozenijih tekstualnih odgovora, kao poruka na telefonu, decimalni broj – negatvna vrednost. Može se koristiti za tzv. off line testiranja.

U modu off line-u mozete podeliti studentima papire sa testovima i pitanjima, gde postoji mogućnost izbora pitanja na koje se odgovara. Jednostavno se upiše odgovor i ide se na sledeće. Nakon zaključenja sesije se može odmah videti rezultat testiranja.

Mogući odgovori:

 • višestruki izbor (a, b, c, d, … , j)
 • višestruki izbor ( više tačnih odgovora)
 • odgovor tačno / netačno
 • numerički odgovor (s decimalnom tačkom i predznakom +/-)
 • tekstualni odgovor (unos teksta kao na gsm telefonima)

Kako biste maksimalno iskoristili sve prednosti sistama, možemo Vam ponuditi besplatnu edukaciju kako biste što efikasnije i kvalitetnije koristili sistem za glasanje, kao i uslugu kompletne pripreme materijala za vaše događaje uz vašu asistenciju. Pozovite 011 30 47187, 063 222 677.

Iznajmljivanje sistemi za glasanje

Pored prodaje možemo Vam ponuditi uslugu Iznajmljivanja elektronske sisteme za glasanje za sve vrste događanja, sa manjim broj učesnika ili za događanja za stotinu i više učesnika. Odobravamo popuste za višednevne najmove, kao i popuste za najam većih količina uređaja za glasanje (clickera). Rezervišite termin za najam sistema za glasanje ili nas kontaktirajte tel. 011 30 47 187 za više informacija ili zatrazite  ponudu na email info@prezenta.rs.