VIDEO KONFERENCIJE

Video konferencijski sistemi i uređaji

Zašto Video konferencija ?

 

Video konferencija

 

Tražite rešenje za održavanje sastanaka s udaljenim partnerima i kolegama, a pritom želite olakšati posao, ubrzati ga, i minimalizirati  troškove? Tada je videokonferencija upravo ono što Vam treba! Saznajte što je videokonferencija, kome je namenjena i kako funkcioniše!

Što je video konferencija?

 

Video konferencija

Prenos slike i zvuka u realnom vremenu

 

Video konferencija je komunikacija putem koje se, u realnom vremenu, zvuk i slika u pokretu  razmenjuje između dve ili više lokacija, omogućavajući tako učesnicima održavanje poslovnog sastanka ili edukacije „uživo“.

Sistem video konferencije sastoji se od monitora ili projektora i platna, pomoću kojih vidimo sagovornika (ili više njih) na udaljenoj lokaciji, kamere koja šalje sliku drugoj strani, ambijentalnog mikrofona koji se nalazi na stolu, kako bi svi učesnici mogli da aktivno učestovuju na sastanku i centralne procesorska jedinice zvane CODEC.

Namena video konferencija

 

Sistemi za video konferencije su namenjene velikim, srednjim ali i manjim korporativnim preduzećima s dislociranim kancelarijama, partnerima i saradnicima – u drugim gradovima, državama, pa i kontinentima, koje imaju potrebu za čestim sastancima i saradnjom.

U takvim slučajevima videokonferencija znatno olakšava posao, ubrzava ga, smanjuje troškove: nema potrebe za čestim poslovnim putovanjima i gubitkom radnog vremena, a istovremeo se povećava efikasnost rada, komunikacijom po potrebi i u željeno vreme sa udaljenim partnerima.

 

komunikacija na daljinu

 

Takođe, videokonferencije se često koriste i u edukativne svrhe, kako bi npr, predavač s drugog kontinenta mogao da uživo prisustvuje i održava predavanje ili kolegijum studentima, ali i u medicinske svrhe, radi konsultacije lekara, prenosa operacija uživo i slično.

 

Pozovite za ponudu

Trebate dodatne informacije, savetovanje, preporuku ili samo pomoć pri izboru?
Želite prezentaciju uređaja za videokonferenciju ili  neobvezujuću ponudu? Kontaktirajte nas !

Razlika između Skype-a i video konferencije

 

Video konferencije se razlikuju od koriščenja Skype-a: Skype radi samo sa Skype-om i ne možete da uspostavite Skype poziv preko sistema videokonferencije. Skype je pogodan za besplatnu, jednostavnu komunikaciju s rodbinom i prijateljima, ali ne i za profesionalni, poslovni sastanak. Kvalitet komunikacije videokonferencijom je drastično naprednija , što povećava korporativni imidž firme kao i profesionalni pristup poslu. Takođe, upotreba Skype-a uzrokuje usporavanje Vašeg računara, dok video konferencija osigurava sigurnu vezu.
U tablici niže možete pogledati najčešće poređenje sistema video konferencije i Skype-a:

Video konferencija Skype
 Mikrofon  ambijentalni visokokvalitetni mikrofoni  integrisani mikrofon nižeg kvaliteta
 Kamera  PTZ (pokretna) kamera  integrisana kamera
 Rezolucija Full HD (1920x1080p)  QVGA (320×240)
 Propusnost  >128 Kbs  >4000 Kbs

 

Dakle, za ozbiljan pristup poslovanju i imidžu firme neophodan je kvalitetan sistem video konferencije. Skype je i dalje u široj upotrebi i dostupan, ali sa puno ograničavajućih faktora koji mogu da naruše ozbiljnu poslovnu korespodenciju.

 

video conference

video conference system

 

Prednosti sistema  video konferencije su: manja putovanja na sastanke (nezavisnost od vremenskih uslova), svakodnevna upotreba, ušteda vremena, novca i jednostavnost i pristupačnost.

Video konferencija postaje neophodan asistent sve većem broju korisnika. Pomoću video konferencije moguće je učiti na daljinu, držati korporativne sastanke i ostalo bez troškova održavanja.

 

Postoje dva osnovna odvojena sistema :

 

AVer USB konfencijski sistemi  koji su kompatibilani  sa većinom Web komunikacionih alata tj aplikacija za video konferencije cloud- and web-based conferencing applications, kao što su: Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype™, Google Hangouts MeetIntel® Unite™RingCentralBlueJeansV-ubeLiveOnLifesizeZiipRoom, Cyberlink U Meeting®, TrueConf, Adobe Connect, Cisco WebEx®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, and XSplit. Uredjaji mogu biti namenjeni malim, srednim VC520+, VC520 Pro i velikim konferencijama.

 

Klasični video IP konferencijski (point-to-point tj. Endpoint) sistemi koji koriste komunikacione protokole H.323, SIP standardi, SIP TLS 64Kbps-4Mbbps i mogu se povezati i komunicirati na drugu video konferenciju sa istim protokolom : Cisco, Polycom, Lifesize i dr. Ovaj sistem se ne može spojiti na Skype. Najpoznatiji modeli su : AVer EVC130, EVC150 i EVC170.

 

AVer EVC350 je prvi sistem koji omugacava da se preko EZMmetup aplikacije moze spojiti na video konferecniju. Dakle, korisnici se mogu povezati na EVC350 putem računara, prenosnih računara, tableta i pametnih telefona putem AVer  EZMeetup softvera. Podržava dva protokola za spajanje H.323 i SIP (spajanje preko Ezmeetup app-a), multi-point je 4 lokacije istovremeno može razgovarati, DVI (HDMI) desktop sharing + VGA, 64Kbps~4Mbps; RJ45 network LAN (10/100/1000); manualne bandwidth postavke, ugradnjom dodatnog licence key-a EVC350 može postati bridge za SfB.  Sistem ima sopstveni  multi point server lokalno u obliku EVC350 app.

Postoji grupa video konferencijskih sistema koja podrzavaju  više protokola : H.323 SIP i Skype for Business,  WebRTC modeli : AVer SVC100/SVC500.

Tehničke karakteristike video konferencija

 

 •   signal kojim se vrši prenos slike i zvuka je digitalan, prenos signala se vrši putem mreže (LAN)
 •  za izvođenje video konferencije potrebna je sledeća oprema: monitor ili projektor i platno, video kamera, mikrofon i zvučnici i procesorska jedinica zvana CODEC (eng. coder-deccoder)
 • procesorska jedinica CODEC na predajnoj strani ima ulogu kodera, tj. analogni signal digitalizuje i kompresuje, a na prijemnoj strani ima ulogu dekodera, tj. dekompresira digitalni video signal i pretvara ga u analogni signal. Posledice sporog CODEC-a ili niske propusnosti komunikacijske linije su isprekidana slika i kašnjenje zvučnog signala

Sistemi video konferencije rade po standardu H.323. kojime su definisane komponente, protokoli i procedure pomoću kojih se osiguravaju multimedijalne komunikacijske usluge: prenos audia, videa i podataka u realnom vremenu

 

Vrste video konferencije (po broju priključnih tačaka): point-to-point priključak i multi-point priključak (višelokacijska video konferencija)

 

 •  point-to-point priključak je tip veze u kojoj učestvuju samo dve strane, opremljene istom ili kompatibilnom opremom. Naknadno dodavanje novih članova u konferenciji nije moguće
 •  multi-point priključak odnosi se na komunikaciju većeg broja učesnika smeštenih na različitim lokacijama. Izvodi se upotrebom posebnog uređaja zvanog MOST ili MCU (Multiple Conference Unit)
 •  mogućnost snimanja video konferencije preko USB-a za naknadni pregled iste
 •  mogućnost pozivanja učesnika i prekidanja veze, prikaz liste učesnika, upravljanje prenosom audio zapisa i videozapisa, prilagođavanje veličine prikaza, jačine zvuka i kvalitet slike
 •  korišćenje chat tehnologije i razmena datoteka
 •  deljenje programa ili aplikacije-aplikaciju pokrenutu na jednom računaru mogu videti svi učesnici veze i po potrebi raditi u njoj

 

 

Kako video konferencija unapređuje vaše poslovanje 

Pogledajte našu ponudu videokonferencija ili nas kontaktirajte za dodatne informacije, savetovanje,
prezentaciju i/ili izradu neobvezujuće ponude! Videokonferencije

Prodavnica

Poručite video konferencijske uređaje

Pogledajte našu ponudu videokonferencijskih uređaja i sistema, i poručite Već danas proizvod za Vaše potrebe.

Imate pitanje?

Naši eksperti su na usluzi

Servisna podrška vam je dostupna u svakom trenutku. Budite slobodni da nas kontaktirate.

Klasični video IP konferencijski (point-to-point tj. Endpoint) sistemi koji koriste komunikacione protokole H.323, SIP standardi, SIP TLS 64Kbps-4Mbbps i mogu se povezati i komunicirati na drugu video konferenciju sa istim protokolom : Cisco, Polycom, Lifesize i dr. Ovaj sistem se ne može spojiti na Skype. Najpoznatiji modeli su : AVer EVC130, EVC150 i EVC170.

Prodavnica

Poručite video konferencijske uređaje

Pogledajte našu ponudu projektora, i poručite Već danas proizvod za Vaše potrebe.

Imate pitanje?

Naši eksperti su na usluzi

Servisna podrška vam je dostupna u svakom trenutku. Budite slobodni da nas kontaktirate.

AVer USB konfencijski sistemi  koji su kompatibilani  sa većinom Web komunikacionih alata tj aplikacija za video konferencije cloud- and web-based conferencing applications, kao što su: Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype™, Google Hangouts MeetIntel® Unite™RingCentralBlueJeansV-ubeLiveOnLifesizeZiipRoom, Cyberlink U Meeting®, TrueConf, Adobe Connect, Cisco WebEx®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, and XSplit. Uredjaji mogu biti namenjeni malim, srednim VC520+, VC520 Pro i velikim konferencijama.

 

Prodavnica

Poručite video konferencijske uređaje

Pogledajte našu ponudu projektora, i poručite Već danas proizvod za Vaše potrebe.

Imate pitanje?

Naši eksperti su na usluzi

Servisna podrška vam je dostupna u svakom trenutku. Budite slobodni da nas kontaktirate.

Kako video konferencija može unaprediti Vaše poslovanje?

 

Video konferencija unapređuje vaše poslovanje :

 

 •  smanjenje troškova službenih putovanja
 •  povećava produktivnost, saradnju i komunikaciju
 •  značajna ušteda vremena
 •  postajete konkurentniji na tržištu
 •  svetski trend u poslovnoj komunikaciji

 

Pogledajte našu ponudu video konferencija ili nas kontaktirajte za dodatne informacije i pomoć!

Smanjuje  troškove poslovanja 

Unutrašnja  i spoljna  poslovna putovanja i sastanci su u poslovnom svetu su neophodni za uspešno poslovanje, ali  istovremeno predstavljaju i priličan finansijski izdatak za kompaniju. Zašto ne biste u potpunosti otklonili troškove službenih putovanja i gubitak vremena na putovanja i  sastanke preselili u Vašu kanelariju ? Uz  pristupačnu, visokokvalitetnu video konferenciju u Full HD rezoluciji, nema više potrebe za putovanjima – jednostavno ćete sve sastanke moći profesionalno, jednostavno i brzo održati iz sopstvene kancelarije, uz osećaj kao da su svi učesnici prisutni u istoj prostoriji, mada se u stvari nalaze i na drugom kraju sveta.

 

Vreme je – novac!

 

Video konferencija će Vam omogućiti ostvarenje vaših ciljeva u poslovnim susretima, brže ćete moći početi i nastaviti sprovoditi daljnje aktivnosti, brže dostizati dalje zadate ciljeve i  brže širiti poslovni potencijal svoje firme. Drastičan porast korišćenja videokonferencijskih sistema u poslovnom svetu, rezultirao je povećanjem efikasnosti poslovanja i uštedu dragocenog vremena – rešavanjem problema odmah i bez odlaganja.

 

Efikasna komunikacija

 

Komunikacija nije samo razgovor. Svaki manager zna koliko je važna verbalna ali i neverbalna komunikacija u poslovnom svetu. Veliki je gubitak  kada s poslovnim partnerima ne komunicirate uživo i efikasno. Video konferencija uveliko poboljšava efikasnost komunikacije, uspostavljanjem komunikacije licem-u-lice, kroz visok kvalitet slike i zvuka (govora) u realnom vremenu. To sve pomaže izgraditi poverenje među partnerima i korisnicima i  smanjuje konfuziju tokom važnih sastanaka.

 

Važni zaposleni, saradnici i partneri uvek pri ruci

 

Neki ljudi u Vašoj firmi  sigurno su izuzetno važni za poslovanje, nezamjenjivi i neophodni, ali nažalost ne mogu biti svugde i odjednom. Video konferencija omogućava multi-point sastanke u različitim vremenskim zonama i između međunarodnih granica, pružajući tako firmama jeftin, jednostavan i efikasan način razgovaranja licem u lice, često s ostalim poslovnicama, ljudima u glavnom sedištu ili zaposleniima koji su jednostavno odsutni.

Video konferencija

Video konferencija prilagođena za bilo koju veličinu poduzeća

Na tržištu video konferencija postoji niz rešenja, uključujući TelePresence sisteme, sobne sisteme video konferencija, sisteme za desktop video konferencije, softverska rešenja, web konferencijske usluge i slično.Kompanije koje pokušavaju komunicirati pomoću desktop ili softverskih rešenja, često se žale na kvalitet videa koja obično nedostaje i zna biti frustrirajući. AVer videokonferencijska rešenja nude pristupačne video konferencije, s podrškom za do 10 povezanih tačaka (strana/korisnika) i izbor kamera i širokopojasnih mikrofona, posebno dizajniranih za potrebe firme. U nastavku je pregled različitih dostupnih rešenja i objašnjenje zašto je upravo sobna videokonferencija najbolje rešenje u 90% slučajeva.

TelePresence sistem je video konferencijski sistem koji je integrisan u sobi za sastanke ili konferencijskoj dvorani. To zahteva posebne sisteme koji su posebno izgrađeni ili modifikovani za tu određenu prostoriju, a često koštaju preko sto hiljada dolara. To je tolika investicija, da si uglavnom samo vrh i direktori velikih korporacija mogu priuštiti takav jedan instaliran sistem.

Desktop (stoni) videokonferencijski sistem je konferencijski sistem videa, namenjen za lično korišćenje ali i za manje firme s ograničenim budžetom, a koje imaju potrebu za efikasnom komunikacijom s udaljenim saradnicima ili parterima. Ona ne nudi mnogo mogućnosti, ali je sasvim dovoljna manjim preduzećima, uz napomenu kako integrisana kamera i mikrofon u Vašem računaru nikako ne mogu biti dovoljni za profesionalnu poslovnu komunikaciju, stoga je za poslovnu upotrebu nužno takav sistem nadograditi pristupačnom dodatnom opremom.

Softversko rešenje za video konferenciju uključuje poseban program za komunikaciju, koji se najčešće plaća mesečno po svakom korisniku, a omogućava prilično jednostavno korišćenje i kvalitetu video konferenciju. Ovakva rešenja su često vrlo skupa i također zahtevaju dodatnu opremu, poput PTZ kamera i dodatnih mikrofona.

Sobni videokonferencijski sistem je najoptimalnije rešenje i zbog toga i najpopularnije. Sastoji se od glavne jedinice (CODEC), pokretne PTZ (pan-tilt-zoom) kamere i jednog ili više širokopojasnih mikrofona. Ovakav sitem se plaća jednokratno i nema mesečnih troškova plaćanja licence ili održavanja, bez obzira na broj korisnika. Postavljanje i korišćenje je izuzetno jednostavno, a kvaliteta audio i video prenosa je odlična. Aver sobni videokonferencijski sistemi iz EVC serije idealni su za korišćenje u sobama za sastanke ili konferencijskim dvoranama kako bi sastanci bili visoko kvalitetni i profesionalni.

 

sistemi za vodeo konferencije

 

Zašto odabrati sobni videokonferencijski sistem?

Brzo, povoljno i jednostavno

 

Nakon što završite postavljanje i instalaciju sobnog videokonferencijskog sitema, održavanje sastanka na daljinu postaje jednostavno i brzo kao telefonski poziv. User-friendly interfejs i dizajn ovakvog sitema za video konferenciju omogućava Vam da se u potpunost posvetite i koncentrirate na sam sastanak, jer će sistem sve sam odraditi, bez ikakvih komplikacija i potrebom za podrškom IT službe. Budući da ćete brže i jednostavnije održavati sastanke, preduzeća imaju tendenciju da ih  koriste češće, što povećava komunikaciju, produktivnost i saradnju. Sjetski trendovi su jasni – od 2009. godine do 2014. godine, zabilježen je čak deseterostruki porast korišćenja sobnih videokonferencijskih sustava!

 

Jasan video uz Full HD rezoluciju i audio uz širokopojasni mikrofon

 

U situacijama kada želite organizovadi sastanak u kome učestvuju veće grupe ljudi, morate  imati visoku rezoluciju kako biste jasno vidjli sve učesnike u sobi za sastanke. Sobni videokonferencijski sistemi zbog toga nude Full HD 1080p rezoluciju, omogućavajući Vam da vidite izraze licasa neverovatnom jasnoćom. Što se tiče zvuka, odnosno govora, širokopojasni mikrofon „lovi“ sve zvukove u prostoriji, stoga ga je dovoljno postaviti na sredinu stola, i potpuno normalnim glasom razgovarati.

 

Gladak prikaz slike bez prekida

 

Sobni videokonferencijski sistemi, za razliku od softverskih rešenja, nude gladak prikaz slike bez trzaja, s 30 fps (slika u sekundi), što je i više od potrebnog iznosa za streaming bez trzaja.

Pročitajte još  Šta je to video konferencija i kako funkcioniše?

Kako naša firma može unaprediti Vaše poslovanje?

 

U našoj ponudi možete pronaći različite modele videokonferencija za prodaju i iznajmljivanje, kao i svu dodatnu opremu. Naše stručno i edukovano osoblje s više od 12 godina iskustva s audio video opremom, rado će Vas savetovati i predložiti Vam rešenje prilagođeno Vašim individualnim, poslovnim potrebama. Takođe, rado ćemo Vam prezentovati videokonferencijski sistem na Vašoj ili našoj lokaciji, te Vam na licu mesta pokazati kako funkciše u praksi. Osim konsultacija i prodaje, nudimo Vam i profesionalnu uslugu montaže i povezivanja opreme, kao i edukaciju novih korisnika za korištenje videokonferencije, ali i  tehničku podršku i servis nakon prodaje.

Pored sistema za  video konferenciju u ponudi imamo i svu ostalu audio/video opremu potrebnu za opremanje soba za sastanke i konferencijskih dvorana. Pogledajte prospekt ili nas kontaktirajte.

Prodavnica

Poručite video konferencijske uređaje

Pogledajte našu ponudu projektora, i poručite Već danas proizvod za Vaše potrebe.

Imate pitanje?

Naši eksperti su na usluzi

Servisna podrška vam je dostupna u svakom trenutku. Budite slobodni da nas kontaktirate.

Dodatna oprema za video konferencijske uređaje

PTZ kamere

Auto tracking cameras

PTC 500S

PTZ camera controller

CL 01

Wireless presentation system

AW200

 

Prodavnica

Poručite dodatnu opremu za VC

Pogledajte našu ponudu projektora, i poručite Već danas proizvod za Vaše potrebe.

Imate pitanje?

Naši eksperti su na usluzi

Servisna podrška vam je dostupna u svakom trenutku. Budite slobodni da nas kontaktirate.

PITAJTE NAS
close slider