Interaktivni sistemi

Interaktivne table, ekrani, projektori, sistemi za glasanje

Interaktivne table

Interaktivne table

Interaktivne table ili pametne (eng. smart), inteligentne table, predstavljaju odlično tehnološko rešenje za sve one  koji žele da unaprede proces učenja, kvalitet nastave i prezentacije na predavanjima ili sastancima. Ovo rešenje predstavlja najbolji način da se  privuče, zadrži pažnja i na taj način poveća  motivacija  i angažovanje učesnika u cilju ostvarivanja boljih rezultata.

Prednosti koje donosi : jednostavno upravljanje, dostupnost mnoštva sadržaja sa pripadajućeg softvera, pristup svim arhiviranim sadržajima. Kompletna intaraktivnost table se ostvaruje zajedno sa računarom i projektorom.


Sve aktivnosti koje se izvode na tabli tj. pisanje, crtanje, označavanje, obrada i insertovanje slika i drugih sadržaja, mogu se sačuvati ili kasnije dodatno obrađivati, štampati  ili slati  putem e-mail-a.

Raadna površina inteligentne table može biti u više dimenzija, dijagonale :

79, 89 i 97 inča.

Visoka rezolucija interaktivne table omogućava visoku preciznost (tačnost u pisanju) .

Pisanje po tabli DualBoard 1279 može se obavljati  sa specijalnim olovkama koja preuzima funkciju miša,  gde je preciznost bolja ili Touch Board varujanta gde se pisanje vrši jednostavnim dodirom prsta.

Napredne karakteristike interaktivne table omogućavaju korišćenje pametne table  za CAD programe i za programe za ilustraciju.

Prenosna tabla MobiView

Prenosna tabla

Prenosna tabla MobiView Turning Technologies je  najkompletnija prenosna  tabla sa potpuno funkcionalnim LCD ekranom u boji osetljivim na dodir. Ova prenosna interaktivna tabla zadržava funkcionalnost  DualBoard™ table dok omogućava slobodu kretanja po učionici ili drugog radnog okruženja. Korišćenjem MobiView  povećava se učešće do devet  korisnika  u isto vreme.

Takođe imate mogućnost kontrole i provere uspešnosti svakog pojedinog učenika,  trenutak nakon što ste postavili pitanje u sistemu za elektronsko ispitivanje znanja.

Turning Technologies DualBoard 1279 interaktivna tabla

Interaktivne table

Najtraženiji model u našoj ponudi je DualBoard 1279 / dijagonala table 79“, dim. 134x174cm, format 4:3/

Glavne prednosti :

 • Renomirani svetski proizvođać Turning Technologies, Made in USA
 • Izrađena od izuzeno izdržljivog i trajnog materijala
 • Visoka rezolucija obezbedjuje visoku preciznost
 • Split Screen – vise korisnika moze istovremeno koristiti
 • Više puta nagrađivani WorkSpace softver Award-winning softver
 • Čuva one ideje, predloge i rešenja do kojih ste došli tokom časa ili predavanja
 • Obezbeđena tehnička podrška za korišćenje table, obuka i mogućnost montaže i instalacije projektora i opreme.

Posvetite Više vremena za pripremu predavanjima umesto dugotrajnog pisanja po tablama. Vreme za pisanje po tabli iskoristite za odgovore na nejasna pitanja, praćenje razumevanja ,  proveru znanja  analizu ili ocenjivanje.

U mogućnosti smo da Vam ponudimo najoptimalnija rešenja shodno Vašim potrebama i zahtevima  po principu “ključ u ruke”.

Pozovite da dogovorimo!  Tel.: 011 30 47 187

 U nastavku možete video gde su opisani osnovni alati za rad sa interaktivnom tablom DualBoard 1279

Prodavnica

Poručite interaktivne table

Pogledajte našu ponudu projektora, i poručite Već danas proizvod za Vaše potrebe.

Imate pitanje?

Naši eksperti su na usluzi

Servisna podrška vam je dostupna u svakom trenutku. Budite slobodni da nas kontaktirate.

Interaktivni touch ekrani 

Interaktivni  touch  ravni ekrani /displeji ili interaktivni flat (ravni) paneli su generacijski novija rešenja od interaktivnih tabli sa projektorom. Predstavljaju  kombinaciju visokokvalitetnog LCD ili LED ekrana i odgovarajuće tehnologije dodira ( touch technology ).

Prednosti interaktivnih flat panela u odnosu na interaktivne table sa projektorom:

 • Pored interaktivnog flat panela nije vam potreban projektor jer široki ekran podržava Full HD rezoluciju. (1920 x 1080 ), a noviji modeli i Ultra 4K rezoluciju ( 3840 x 2160 ).
 • Nemate više dodatnih troškova zamene projektorskih lampi i štedite električnu energiju.
 • Korisnik više nema problem sa senkom refleksijom kao kod projektovanja  preko projektora.
 • Prostorije nije više potrebno zamračivati.

Određeni tipovi i modeli flat panela imaju ugrađeni računar i Wi-Fi, a oni koji to nemaju preko odgovarajućih konektora povezuju se na eksterni PC ili prenosni računar.

Kao kod telefona ili tableta prstom ili olovkom kontrolisete programe, uređujete sadržaje i dokumente, stvarate zabeleške. Pregled sadržaja i zabeški je jasan i pregledan svim učesnicima.

Uz flat panele koristi se i odgovarajući softver za saradnju koji podržava sve aktualne formate datoteka, kao što su Adobe Acrobat, Power Point, Word i Excel. Sve beleške i komentari na dokumentu s ekrana mogu se snimiti i ( ili ) menjati. Sačuvane i arhivirane dokumente / sadržaje možete prebaciti na USB memoriju ili ih proslediti putem e-maila.

Različiti video konektori na flat panelu omogućavaju povezivanje različitih video komponenti – uređaja, kao što su dodatni računari, BlueRay playeri ili video konferencijski sistemi i sl.

InFocus JTouch serija

Interaktivni touch ekran

 • Interaktivni multitouch ekrani dijagonale 40″, 65″ i 85″
 • Funkcija digitalne bele table
 • Pretraživači za Web i pretraživači dokumenata
 • Bežični prikaz slike s računara, tableta ili smart telefona
 • Rad sličan interaktivnom kiosku

InFocus BigTouch serija

Interaktivni Touch Ekran

 • Interaktivni multitouch ekrani dijagonale 65″, 70″ i 85″
 • Ugradjen Windows računar

InFocus Mondopad

Interaktivni touch ekrani

 • Dijagonale 65″, 70″ i 85″
 • Sistem za saradnju preko Weba
 • Integrisan Windows računar s kameroma i zvučnicima
 • Softver za pisanje i video konferenciju

Prodavnica

Poručite projektore

Pogledajte našu ponudu projektora, i poručite Već danas proizvod za Vaše potrebe.

Imate pitanje?

Naši eksperti su na usluzi

Servisna podrška vam je dostupna u svakom trenutku. Budite slobodni da nas kontaktirate.

Interaktivni elektronski sistemi za glasanje

Želite jednostavnost, zanimljivost, brzinu, objektivnost, vizuelizaciju, efikasnost predavanja izaberite rešenje kao što je: Interaktivni elektronski sistemi za glasanje – uređaji za brzu proveru znanja, evaluaciju, testiranje, proveru prisutnosti , u edukaciji, na prezentacijama, konferencijama, seminarima, skupštinama ili drugim skupovima.

Kako na vrlo jednostavan i intuitivan način, možete unaprediti svaku prezentaciju ili predavanje?

Interaktivni elektronski sistemi za glasanje

Interaktivni, elektronski, televoting, sistemi za glasanje (eng. audience respond Systems ) , predstavljaju kvalitetno i intuitivno rešenje za sve vaše prezentacije, predavanja, sastanke konferencije, kao i za deoničarske ili izborne skupštine.

Turning Technology sistem za glasanje Vam omogućava da u Powepoint prezentaciji ili bilo kojoj drugoj aplikaciji tokom predavanja ili promocije postavljate pitanja i ponudite više odgovora , gde učesnici odgovaraju koristeći tzv. (eng.Respond card) kartice ili “klikere” uređaje. Rezultati glasanja se istovremeno prikazuju u obliku različitih dijagrama ili se čuvaju kasnije za obradu i analizu prikupljenih podataka. Glasanje može biti javno ili tajno . Mogu se formirati tzv. učesnicke liste (participants list)  koje omogućavaju uvid u glasanje svakog učesnika. Imate mogućnost provere mišljenje preko 1.000 učesnika o Vašem proizvodu ili predavanju. Na osnovu rezultata možete započeti diskusiju ili dati dodatna objašnjenja. Na ovaj način se zadržava pažnju i podstiče aktivno učešće svih slušalaca.

Kako sistem funkcioniše ?

Postupak za korišćenje sistema za glasanje ne zahteva složene tehničke pripreme već se svodi na nekoliko koraka :

Interaktivni elektronski sistemi za glasanje

1. Pripremite pitanja u prezentaciji i pokretanje prezentacije.
2. Sistem automatski pokreće glasanje kada dođe na slajd sa pitanjima.
3. Učesnici odgovaraju na pitanja na neki od ponuđenih odgovora : da/ne, višestruki izbor (a, b,…), numerički odgovor (1, 2,…)a
4. Nakon završetka glasanja (sesije) pojavljuje se rezultat glasanja u obliku grafikona.
5. Kreiranje izveštaj radi dalje obrade ili analize rezutata glasanja.

Sada na vrlo jednostavan način možete organizovati uspešna predavanja i ocenjavanja nastave, brzo aknketiranje, efikasno glasanje, interaktivni kviz znanja, pripremiti nagradnu igru ili proveriti pažnju i prisutnost učesnika na događaju.

Gde se primenjuju?

Uređaji za glasanje se mogu koristiti u edukaciji, za treninge, kurseve, različite konferencije, kongrese, deoničarske ili izborne skupštine, stručne skupove, seminare.

Za edukacijske ustanove

Idealan za brzu proveru znanja i provere prisutnosti na nastavi. Zbog jednostavnog načina upotrebe, mogu ga koristiti i škole i fakulteti, a primjenjiv je kako u malim učionicama tako i u velikim fakultetskim amfiteratrima. Svaki student ili učenik ima jedan uređaj koji je bežično povezan s računarom i u svakom trenutku predavač može obaviti blic proveru znanja. Prilikom postavljanjem pitanja, na ekranu se pojavljuje slajd s pitanjem i ponuđenim odgovorima i studenti i učenici imaju zadano vreme za odgovor klikom na tipku. Nakon isteka vremena, na ekranu se pojavljuje graf s procentom tačnih i netačnih odgovora. Predavač ima na uvid bazu odgovora, tako da sistem omogućava i individualnu proveru znanja, odnosno praćenje uspeha tokom semestra. Ovakva metoda brzih provera znanja, na jednostavan način omogućava uvid u praćenje nastave i kvalitet usvojenog gradiva.

Za funkcionisanje sistema za glasanje potrebno je na računaru instalirati neki od softverskih paketa TurningPoint i priključiti poseban USB prijemnik. Sve što dalje treba da se pokrene je PowerPoint prezentacija sa unapred pripremljenim pitanjima, i čim dođete do slajda s pitanjem, sistem će automatski pokrenuti glasanje. Glasati možete pomoću bežičnih predajnika, tzv. klikera, a prema potrebama odredite koji model vam najviše odgvara.

U prilici smo da Vam ponudimo sisteme za glasanje renomiranog svetskog proizvođača Turning Technologies i to:

Turning Technologies Respond Card LT

ResponseCard LT je osnovni model Turning Technologies sistema za glasanje. Poseduje 5 (pet) tastera za odgovor za izbora pitanja “višestruki izbor” ili “tačno/netačno”, i predstavlja odličan izbor za škole, fakultete ili za standardne prezentacije u poslovnom okružju, prvenstveno uz korišćenje PowerPointa. RF tehnologija omogućava rad ana rastojanju do 30 metara od USB prijemnika.

Mogući odgovori:

 • višestruki izbor (a, b, c, d ili e) 5 (pet) odgovora
 • višestruki izbor (izbor više tačnih odgovora)
 • odgovor tačno / netačno

Turning Technologies Respond Card LCD RF

ResponseCard RF LCD poseduje LCD ekran na kome se može videti potvrda pritiska određenog tastera. Pored toga na ekranu su vidljive i poruke komunikacije s prijemnikom. Rešenje za kongrese i korisnike bez iskustva sa sistemima za glasanje RF tehnologija omogućava udaljenosti do 30 metara od USB prijemnika.

Mogući odgovori:

 • višestruki izbor (a, b, c, d ili e) 10 (deset) odgovora
 • višestruki izbor (izbor više tačnih odgovora)
 • odgovor tačno / netačno

Turning Technologies Response Card NXT

Pored anketa i blic pitanja ovaj modelima ekran gde je moguće upisivanje slozenijih tekstualnih odgovora, kao poruka na telefonu, decimalni broj – negatvna vrednost. Može se koristiti za tzv. off line testiranja.

U modu off line-u mozete podeliti studentima papire sa testovima i pitanjima, gde postoji mogućnost izbora pitanja na koje se odgovara. Jednostavno se upiše odgovor i ide se na sledeće. Nakon zaključenja sesije se može odmah videti rezultat testiranja.

Mogući odgovori:

 • višestruki izbor (a, b, c, d, … , j)
 • višestruki izbor ( više tačnih odgovora)
 • odgovor tačno / netačno
 • numerički odgovor (s decimalnom tačkom i predznakom +/-)
 • tekstualni odgovor (unos teksta kao na gsm telefonima)

Prodavnica

Poručite projektore

Pogledajte našu ponudu projektora, i poručite Već danas proizvod za Vaše potrebe.

Imate pitanje?

Naši eksperti su na usluzi

Servisna podrška vam je dostupna u svakom trenutku. Budite slobodni da nas kontaktirate.

Interaktivni projektori

Brzo i jednostavno povežite svoj prenosni računar i interaktivni (eng.smart) pametni projektor i projektujte virtuelnu interaktivnu tablu željene veličine na zid, sto ili bilo koju projekcijsku površinu.

Oživite predavanja 

Zainteresujte učenike i oživite predavanja pomoću jasnih, interaktivnih prezentacija. Ultra širokougaoni projektori  pretvaraju ravne površine u interaktivnu belu tablu.


Sistem integrisane interaktivne prostorije za sastanke

Prikažite sadržaj sa spoljnih izvora, podelite ga i sarađujte pomoću interaktivne projekcije a zatim ga sačuvajte, štampajte ili pošaljite e-poštom i tako ga efikasno i jednostavno distribuirajte.


Interaktivni projektor omogućava :

 • pisanje direktno po projektovanoj slici
 • rad sa virtuelnim alatima
 • integraciju Microsoft Word, Excel, PowePoint-a i implementaciju zabeleški
 • kopiranje, čuvanje, štampanje, slanje preko e-mail-a

Optoma W319USTir, interaktivni projektor za učionice, amfiteatre ili sobe za sastanke. Ultra kratkog je dometa koji u potpunosti zamjenjuje sitem klasičnog projektora i interaktivne bele table.

Koristi IR tehnologiju za interakciju. Uz njega za tren pretvorite zid ili već postojeću standardnu belu tablu u interaktivnu radnu površinu po kojoj je omogućen rad više korisnika istovremeno, dodirom prsta ili pomoću interaktivne olovke. Olakšava crtanje, obeležavanje, zoom i okretanje projektovane slike. Takođe je moguće otvoriti dokumente ili web pretraživače i  interakciju sa sadržajem bez potrebe za računarom.

Projektor koristi širokougaoni objektiv koji pruža izrazite performanse s vrlo male udaljenosti. Omogućuje montažu iznad platna ili table što u potpunosti redukije senku predavača, za neometano korišćenje, a štedi i na prostoru. Slika od 100“ s udaljenosti od samo 55 cm.

WXGA rezolucija i visoki osvetljaj od 3300 ANSI lumena. Podjednako je namenjen prezentacijama, ali i 3D video projekcijama. Isporučuje kristalno čistu sliku i  savršen za razne namene pogotovo u situacijama gde je kvalitetan prikaz detalja od izuzetne važnosti. Bilo da je montiran ili prenosan, ovaj projektor objedinjuje velike mogućnosti povezivanja s drugim uređajima putem 2 x HDMI ili 2 x VGA konekcija.

Projektor W319USTir nudi potpunu kontrolu putem mreže (Crestron RoomView, AMX i PJ-Link) ili RS232 interfejsa. Ima i 12V trigger za automatsko spuštanje platna

Prodavnica

Poručite projektore

Pogledajte našu ponudu projektora, i poručite Već danas proizvod za Vaše potrebe.

Imate pitanje?

Naši eksperti su na usluzi

Servisna podrška vam je dostupna u svakom trenutku. Budite slobodni da nas kontaktirate.

Zašto ne biste svoje prezentacije učinili još boljima?


Pravi dodaci mogu učiniti razliku između dosadne i pamtljive prezentacije. Opremite svoju interaktivnu tablu ili interaktivni ekran proizvodima iz široke ponude dodataka – mobilnim stalkom za interaktivnu tablu ili  ekran kako biste mogli impresionirati kolege u bilo kom delu firme .


ODABERITE DODATKE ZA SVOJ PROJEKTOR I INTERAKTIVNI EKRAN

Prodavnica

Poručite projektore

Pogledajte našu ponudu projektora, i poručite Već danas proizvod za Vaše potrebe.


Ovaj veliki mobilni stalak za ekrane do 100″ pruža fleksibilnost smeštanja u konferencijsku sobu. Uključuje policu za PTZ kameru, ladicu za dodatnu opremu i upravljanje kablovima za čist i elegantan izgled. Univerzalni držač odgovara ekranima modela između 60″ i 100″ (dijagonala)

Pokreno postolje za interaktivne table:


 • 4 točkića, od kojih su 2 sa kočnicom, omogućavaju lak prolaz
 • Dizajniran za ploče sa dimenzijama u rasponu 125-240 cm širine i 110-130 cm visine
 • univerzalne kuke omogućavaju montiranje bilo koje table
 • uz postolje dobija se i nosač za ultratrow short projektore koji se montira iznad


InFocus INF-WALLMNT2 je svestrani zidni nosač za jednostavnu montažu vašeg ekrana na zid. Pri montaži se jednostavno naginje, kako biste postavili sve potrebne kabele, te vas “klikom” obavještava da je vaš ekran sigurno montiran.

Imate pitanje?

Naši eksperti su na usluzi

Servisna podrška vam je dostupna u svakom trenutku. Budite slobodni da nas kontaktirate.

PITAJTE NAS
close slider